All Posts By

alu_go

SONY DSC

Projekt: Tekstilografija 2017.

By | Projekti grafičkog odsjeka | No Comments

Voditelji projekta: red. prof. mr. art. Siniša Reberski i izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić

Sudionici/ce: Sandra Pokos, Jurica Radoš i  Hana Reberski (Akademija likovnih umjetnosti), te Samanta Bošković, Tina Dolovčak, Martina Gluhinić, Martina Kovačić, Marijana Matić  (Tekstilno-tehnološki fakultet)

Ideja suradnje studenata grafike ALU i studenata dizajna tekstila TTF-a zamišljena je kao razmjena ideja u okviru realiziranih radionica u prostorima Odsjeka grafike i Tekstilno tehnološkog fakulteta. Zadatak studentima bio je kreacija svog osobnog multiplikativnog uzorka.

Područja s kojih smo polazili, grafika i dizajn tekstila, različita su, a opet vrlo slična. Kada se krene u kreativni proces, prijedlog izrade skica, idejnih rješenja za osobne uzorke – matrice, javljaju se isti problemi i prolazi se istim kreativno – realizacijskim putevima. Tehnika u kojoj su realizirana idejna rješenja je linorez, grafička tehnika visokog tiska. Jedna od specifičnosti grafičkog medija je reproduciranje odnosno multipliciranje originala. Konačne kompozicije matrica su nastale kroz kreativni proces crtanja skica i razrade ideja na računalu, a kako bi se stekao što bolji uvid u mogućnosti matrice, korišteni su postupci ritmiziranja repeticije i variranja orijentacije matrice što je dalo rezultate bitno bogatije od prvobitne idejne skice. Ono o čemu su studenti trebali razmišljati bila je prvenstveno kompozicija, međuodnos likovnih elemenata predloška i njihov smještaj unutar zadanih dimenzija matrice. No, velika je pažnja posvećena i procesu zrcalnog prenošenja osnovnih oblika, izrezivanju netiskovnih oblika, mogućnostima ponavljanja i rotiranja u otiskivanju na različite načine, a sve kako bi se dobio zanimljiv uzorak odnosno raport. Studenti su, svatko u svom senzibilitetu, izradili idejno rješenje osnovnim likovnim elementima od geometrijskih- pravilnih, do nepravilnih linija i ploha. Unutar pozitiva i negativa eksperimentirali su s ručnim otiskivanjem na različitim vrstama papira i različitim vrstama tekstila kako bi se dobile različitosti na otiscima, zavisno od gramature, boje i strukture papira ili sirovinskog sastava tekstila. U tom procesu nastali su probni i završni otisci. Izložba se sastoji od otisnutih grafičkih listova i tekstila na kojima su studenti zavisno od afiniteta dodatno intervenirali koncem.

SONY DSC

Terenska nastava: Matrice – Grafička radionica 2016.

By | Projekti grafičkog odsjeka | 40.254 komentara

Edukacijski umjetničko istraživacki projekt Matrice započeo je 2016. godine održavanjem grafičke radionice – terenske nastave za studente Grafičkog i Nastavničkog odsjeka ALU Sveučilišta u Zagrebu u Oblikovnoj likovnoj radionici Plemenitaš u Plemenitašu od 10. – 17. srpnja 2016.

Voditeljice projekta i mentorice: izv. prof art Mirjana Vodopija; red. prof. art Ines Krasić
Suradnica: voditeljica Oblikovne likovne radionmailto:ines.krasic@gmail.comice Plemenitaš, mag.art. Vesna Osojnički,
Predavači: doc.dr.sc. Davor Horvatić (Fizika, PMF),
mag. šumarstva Tomaž Hartman, Zavod za gozdove Slovenije, Kočevje

Sudionici/ce:
Studenti/ce Nastavničkog i Grafičkog odsjeka:
Ivan Katalinić, Anja Leko, Mia Maraković, Vida Meić, Domagoj Rogina, Tea Ivković, Andrej Beštak, Manuela Gospočić, Ana Vinković, Sunčana Vran

U skopu radionice održana su dva predavanja o fizikalnoj strukturi prirode, o šumama Kočevja i otoka Cresa i o drvu kao materijalu za izradu radova. Tijekom radionice studenti/ce su izveli/le grafičke radove inspirirane prirodom u tehnikama drvoreza, kolografije i tehnikom suhe igle na limu. Svaki/a student/tica je, osim grafika, osmislio/la i crtopisni dnevnik.
Zadnji dan radionice, nastali radovi su prezentirani na izložbi u Maloj galeriji Oblikovne likovne radionice.
U slobodno vrijeme organizirani su izleti u zaštićene krajolike prirode Kamačnik, Vražji prolaz i Zeleni Vir.

SONY DSC

Terenska nastava: Unutar 2014.

By | Projekti grafičkog odsjeka | 34.240 komentara

U periodu od 24.8.-2.9. 2014. održana je terenska nastava Grafičkog odsjeka u kući Vesne i Zlatka Price u Taru u Istri.

Mentorica: izv.prof.art Mirjana Vodopija
Sudionici/ce: studenti/ce preddiplomskog studija Grafika Andrej Beštak, Judita Horvatinović i Ana Vinković

Tijekom kolonije, uz vodstvo mentorice student/ice su osmislili/le grafičku mapu UNUTAR u tehnici litografije i sitotiska i izradili/le skice za izradu matrica. Tema mape je sraz organike i geometrije. Mentorica također sudjeluje sa svojim grafičkim listom u mapi.
Grafički listovi su izvedeni tjekom jeseni u prostorijama ALU. Mapa je sljedeće godine prezentirana na 7. trijenalu grafike u Kabinetu grafike u Zagrebu.

SONY DSC

Radionica: Umjetnička knjiga – forma i/ili sadržaj, 2014.

By | Projekti grafičkog odsjeka | No Comments

12.4. – 25.5.2014., ALU, Zagreb
Voditeljica projekta: izv.prof.mr.art. Tanja Dabo, ALU
Asistentica: asist. Maja Rožman, ALU
Stručni suradnici: mr.art. Irena Frantal (umjetnica knjige) i Ivica Prtenjača (književnik)

 

Radionica „Umjetnička knjiga: forma i/ili sadržaj“ održala se na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu od kroz 4 cjelodnevna termina (2 uvodna i 2 praktična termina) zajedničkog rada mentora  i studenata polaznika radionice, te kroz više individualnih mentorskih konzultacija.
Radionicu je polazilo 14 studentica/studenata s preddiplomskog i diplomskog studija s grafičkog odsjeka, animacije i novih medija, te doktorskog studija.
Radionica je bila podijeljena na uvodni dio, praktični dio učenja uveza, prezentaciju, analizu i diskusiju o idejama, te prezentaciju radova, a u njezinoj izvedbi sudjelovali su stručni suradnici mr.art. Irena Frantal (umjetnica knjige) i Ivica Prtenjača (književnik).
U uvodnom dijelu studenti su upoznati s osnovnim pojmovima iz područja knjige kao autorskog djela, te književnih žanrova u kojima su nastala najznačajnija djela iz područja umjetničkih  knjiga koje se smatraju osnovom i početkom promišljanja o knjizi kao jedinstvenoj umjetničkoj formi u kojoj je sadržaj i oblik/forma jednako bitan (naglasak na vizualnoj poeziji i umjetničkim manifestima).
Potom su studenti dobili uvid u umjetničku knjigu kao formu koju je vizualna umjetnost usvojila i posvojila, te „preformulirala“ u umjetnički objekt. Umjetnička knjiga danas je zaseban medij, koji spaja likovnu umjetnost, dizajn, književnost, itd.
Studenti su upoznati s mnogim primjerima prakse umjetničke knjige, ne samo kroz primjere iz literature već i kroz autentična djela koja su se mogla vidjeti kroz sve dane održavanja radionice.
Kroz praktični dio radionice studenti su upoznati sa specifičnim priborom za izradu umjetničkih knjiga, te su naučili prepoznati i izvesti mnoge oblike uveza: brošurni uvez, concertina uvez, knjiga iz jednog arka papira, japanski, koptski, itd. te su upoznati s mogućnostima njihove praktične primjene, kombinacijama, ali i likovnom i sadržajnom opravdanosti korištenja određenog uveza. Nakon vježbi uveza studenti su sami koncipirali ideje za vlastite knjige, a u konzultaciji s mentorima, i u razgovoru s ostalim studentima, su pripremili izvedbu svojih knjiga.
Po završenoj izvedbi knjiga studenti su prezentirali svoje radove, uz kratko izlaganje o temi i ideji svoje knjige, promatrano i iz aspekta korištenja određenog uveza za komuniciranje ideje knjige. Pojedini studenti su znanje stečeno na radionici primijenili i na svoje radove koje rade u redovnoj nastavi, pa čak i u diplomskom radu, stoga je ovaj projektni rad doprinio unapređenju ishoda učenja.
Radovi nastali u sklopu radionice izloženi su na završnoj izložbi studenata ALU, a pojedini radovi su izloženi i na izložbama izvan ALU.

SONY DSC

Terenska nastava: Memorija otoka 2014.

By | Projekti grafičkog odsjeka | No Comments

23.4.-27.4.2014. Veli Lošinj
Voditeljice: izv.prof.Tanja Dabo (ALU), izv.prof.Letricija Linardić (APURI), asist.Maja Rožman (ALU)

Terenska nastava / radionica „Memorija otoka“ bavila se pojavama koje su locirane kao važne u omeđenom prostoru otoka, temama koje su, kao i otoci, na granici između postojanja i iščezavanja, između memorije i zaborava, između održivog i nestalnog, koje su važne za našu prošlost i našu budućnost, a nitko se njima ne bavi. Umjetnički i istraživački projekti na radionici stvaraju tako arhiv podataka, znanja, iskustava, artefakata koji čine memoriju jednog mjesta i njegovih stanovnika. Osnovni pojmovi kojima se vode istraživanja na radionici su: prostor, omeđenost, komunikacija, interakcija, izolacija, održivost, opstanak, ekologija, recikliranje.

Studenti su stvarali u mediju grafike, fotografije, crteža, teksta, audio-zapisa i drugim oblicima stvaralaštva i arhiviranja memorija, a po završetku radionice radovi su prezentirani na izložbi u Velom Lošinju.

SONY DSC

Radionica: Serigrafija kao metoda brze diseminacije subverzivne umjetničke ideje, 2014.

By | Projekti grafičkog odsjeka | No Comments

10.12. – 12.12..2014., ALU, Zagreb
Voditeljica projekta: izv.prof.mr.art. Tanja Dabo, ALU
Stručni umjetnički suradnik: Goran Trbuljak, umjetnik, red.prof.Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
Stručni suradnik: Pero Mrnarević, ALU, stručni suradnik Grafičkog odsjeka

Radionica „Serigrafija kao metoda brze diseminacije subverzivne umjetničke ideje“ održala se na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu kroz 3 cjelodnevna termina (1 uvodni i 2 teorijsko-praktično-mentorska termina) zajedničkog rada voditeljice projekta, mentora Gorana Trbuljaka, stručnog suradnika Pere Mrnarevića  i studenata polaznika radionice, te kroz više individualnih mentorskih konzultacija.
Radionicu je polazilo 8 studenata s preddiplomskog i diplomskog studija s Grafičkog odsjeka, te diplomskog studija slikarstva.
Radionica je bila podijeljena na uvodni dio o serigrafiji i subvezivnosti i konceptualnosti u umjetnosti, zatim na praktični dio učenja o mogućnostima rada u različitim (ne)profesionalnim okolnostima, zatim uvod u zadanu temu radova, diskusiju i analizu ideja, te prezentaciju radova nastalih na radionici.
U uvodnom dijelu voditeljica projekta izv.prof.mr.art.Tanja Dabo uputila je studente u radove umjetnika koji su po svom sadržaju ili po svojoj formi subverzivni u odnosu na privatni i javni prostor umjetnika, na društvo i kontekst koji ih okružuje. Subverzija nije nužno uvijek društveno angažirana ili društveno aktivistička, već se očituje i u prelasku granica između intimnog i javnog prostora umjetnika. Naglasak uvodnog dijela jest na radovima koji u svom izrazu koriste jezik i tekst kao sredstvo izražavanja umjetničke ideje. Primjeri umjetnika: Goran Trbuljak, Željko Jerman, Jenny Holzer, Guerrilla Girls, Barbara Kruger, Art&Language itd.
Stručni umjetnički suradnik Goran Trbuljak u svom je izlaganju govorio o aspektima subverzivnosti u svom umjetničkom radu, o intimnom umjetnikovom angažmanu kao o društvenom činu, te o svom djelu u kontekstu subverzivnosti kroz jednostavnost ideje i realizacije rada, te svojevrsnu skromnost i nenametljivost u javnoj prezentaciji rada. Predstavio je svoj najnoviji projekt Torbuljaci koji sažima njegovo umjetničko djelovanje i njegove umjetničke strategije od početaka, od studentskih dana, do danas.
Zadana tema studentskih radova jest „Misaoni procesi“, a studenti su upućeni u promišljanje o tome kako na najjednostavniji i najminimalističkiji način izraziti svoju trenutnu umjetničku misao, neopterećeni mogućom nesavršenošću, kako idejnom, tako i tehnološkom.
Studenti su individualno koncipirali ideje za vlastite serigra

SONY DSC

Projekt: Grafička mapa Bol, 2013.

By | Projekti grafičkog odsjeka | No Comments

Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu i CEPAMET-a Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizirali su projekt Bol. Grafička mapa profesora Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu inspirirana je pričama pacijenata o boli.

Urednik mape: red. prof. dr. art. Robert Šimrak

Sudjeluju: Josip Baće, Gordana Bakić, Tomislav Buntak,  Dalibor Jelavić, Svjetlan Junaković, Zlatko Keser, Željko Lapuh, Zoltan Novak, Robert Šimrak, Marija Ujević Galetović, Matko Vekić, Zlatan Vrkljan

Predstavljanje mape: na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu

Izložbe: Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“, Klinika za tumore – Galerijski prostor, Zagreb i
Kongres o palijativnoj medicini, 2013, Dubrovnik

Vizualni identitet mape: ass. Miran Šabić

SONY DSC

Terenska nastava: Umjetnost na zemlji 2012.

By | Projekti grafičkog odsjeka | 34.862 komentara

Terenska nastava održana je 25. i 26. 05. 2012. u selu Bojana pored Čazme na imanju akademskog slikara Franje Matešina i u organizaciji studenta četvrte godine studija grafike Matka Antolčića.

Mentorica u radu kolonije bila je izv.prof.art Mirjana Vodopija.
U okviru teme jedinstva s prirodom, red.prof.art Ivan Ladislav Galeta je održao predavanje na otvorenom.

Sudjelovalo je devet studenata/tica, od čega sedam s druge, treće i četvrte godine preddiplomskog studija Grafika: Dominik Vuković, Matko Antolčić, Ružica Dobranić, Željka Glagoljić, Jelena Lovrec, Nives Vuglec i Igor Vujatović, student diplomskog studija Grafika Danilo Potočnjak i student treće godine preddiplomskog studija Slikarstvo Martin Hrastić.
Tijekom boravka studenti/ce su, u interakciji s prirodnim okolišem imanja koje im je bilo ponuđeno za rad i boravak, osmislili i izveli Land Art radove na otvorenom, U večernjim satima drugog dana boravka upriličeno je otvorenje izložbe nastalih radova.
Zajednički rad i boravak u prirodi, promišljanje u skladu s prirodnim okolišem, zatečenim okolnostima i mogućnostima za izradu radova, doveli su do pomaka iz uobičajenioh načina promišljanja unutar rada u klasi i do eksperimenata koji su studentima/cama otvorili nove ideje i saznanja koja će im koristiti u budućem radu.

SONY DSC

Paper based design 2011.

By | Projekti grafičkog odsjeka | No Comments

Voditeljica: izv. prof. mr. art Natalija Nikpalj
Sudionici/ce: Studenti grafičkog odsjeka ALU

Radionica je imala za cilj potaknuti studente da uvide, postave, prepoznaju konkretan problem i razvijaju vlastiti proizvod koji rješava određeni problem na inovativan način – temeljni je zadatak polazio od osmišljavanja inovativnog načina rješavanja funkcionalnog problema; primjerice da se sklopi papirnata časa koju je moguće odložiti da stoji samostalno, bez prevrtanja. Zbog ekonomičnosti i smanjenja troškova radionica je bazirana na dostupnim materijalima – u prvom redu je to papir – no lepeza rješenja i prototipova obuhvaća i druge jeftine i reciklažne materijale. Pri oblikovanju pažnja je posvećena pakiranju, jednostavnosti transporta, lakoći primjene te čim jednostavnojoj montaži proizvoda. Proizvodi koje su studenti razvili često imaju svojstvo multifunkcionanosti kao primjerice podna prostirka koja sklopljena postaje stolić za kavu; ljuljačka za djecu koja presložena postaje troimenzionalna puzzle slagaljka, tunel ili brijeg; polica u obliku trapeza koja modularnim kombiniranjem postaje višefunkcionalni predmet od posude za cvijeće do sustava za sjedenje. Ostali proizvodi pokrivaju širok spektar primjene od didaktičkih knjiga za slaganje, rasvjetnih tijela do sjenila za prozor I predmeta koji dijele prostor na zabavan način.