Preddiplomski sveučilišni studij grafika

Opis programa

Studij traje četiri godine (8 semestara), tijekom kojih se stječe 240 ECTS bodova.
Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski
naziv sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) grafike.

Koncipiran je kao spoj rada s mentorima u di­namičnim klasama-atelijerima, te rada u grafičkim radionicama i u okvirima specifičnih praktičnih i teorijskih predmeta.
Na prvoj godini studija studenti razvijaju svoje crtačke vještine i izraz kroz crtanje portreta i akta i upoznavanje anatomije, te se uvode u medij grafike kroz tehnike visokog i dubokog tiska.

Na drugoj godini, unutar programa glavnih umjetničkih predmeta, studenti upoznaju i istražuju  izražajne mogućnosti grafike kroz tehnike plošnog i protisnog tiska.
Nakon druge godine studija studenti se biraju us­mjerenje Grafika ili primijenjena grafika te se opredjeljuju za profesora-mentora koji ih, u sklopu svoga programa i uvažavajući njihove osobne sklonosti, vodi putem razvoja vlastitih umjetničkih izraza.

Informacije o prijamnim ispitima

POSTUPAK PROVJERE POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI

Prvi eliminatorni dio u kojemu se vrši provjera darovitosti na osnovi priložene mape

Mapa:
-životopis do 2500 znakova
-pismo motivacije do 2500 znakova (u pismu motivacije napišite koji su vaši interesi i razlozi za baš ovaj studijski program, koje vještine vas čine kompetentnim, spomenite umjetnike, radove i/ili umjetničke pravce koje poznajete i koji vas inspiriraju, do 20% posvetite i svojim drugim interesima i vještinama koje imate i pokušajte ih povezati uz interes za studij. Prije nego završite provjerite gramatiku
– 50 do 150 slobodnih radova koji su nastali isključivo izvan procesa programirane likovne naobrazbe.
Crteži po promatranju i imaginaciji; portret, figura, akt, mrtva priroda, slobodne teme, tehnike: crtež, ulje, akril, tuš, kolaž… Napravite odabir radova po slobodnom izboru koji najbolje predstavljaju vaše interese i vještine

Drugi dio provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti sadrži:

Metoda provjere likovnih predispozicija kandidata: Crtanje nekim od crtačkih sredstava na papirima formata od 50×70 do 70×100 cm.

– portret prema živom modelu – format cca 50×70 cm. Crta se dva puta, a za svaki portret crta se 3 sata.

– rad na zadanu temu – format cca 70×100 cm. Temu određuje povjerenstvo neposredno prije samog ispita. Kandidat ima 3 sata vremena za realizaciju zadatka.

– akt prema živom modelu – format cca 70×100 cm. Akt se crta dva puta, a svaki akt crta se 2 sata.
– prostorni ansambl (mrtva priroda) format cca 50×70 cm. Prostornu kompoziciju postavljaju članovi povjerenstva, a crta se 2 sata.
– crtež po imaginaciji format do 50×70 cm Tehniku odabire kandidat a na raspolaganju ima 2 sata vremena.

Verbalna prezentacija mape i motivacije za studij provodi se u svrhu procjene zrelosti, interesa i osobnosti kandidata (ovaj dio je informativan i ne donosi bodove).
Pristupnici su dužni sa sobom donijeti osobnu iskaznicu, crtaću dasku (100×70 cm), papir i pribor za crtanje (ugljen, olovka, pero, tuš i slično).

Prema pojedinim stavkama pristupnik može dobiti slijedeći broj bodova:
mapa …………………………………………………..… do 100
praktični dio ispita …………………………………. do 600
test iz opće i likovne kulture ….………………… do 100

Ukupni zbroj bodova tri elementa ocjenjivanja kandidata iz prvog i drugog dijela postupka provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti maksimalno može iznositi 800 bodova.

Bodovni prag za upis u preddiplomski sveučilišni studij Grafike iznosi 400 bodova.