1
1

UPIŠI SE NA GRAFIČKI ODSJEK

ZA NOVOSTI O GRAFIČKOM ODSJEKU POSJETITE

Povijest odsjeka

Fundus umjetničkih radova Akademije (u ono doba Više škole za umjetnost i umjetni obrt), osnovane 1907. godine, svjedoči o njenom najranijem grafičkom senzibilitetu. Osnove grafičkih vještina tadašnjim su učenicima kroz predmet Grafika prenosili osnivači akademije, poglavito profesori Menci Klement Crnčić (1907. – 1930.), Ljubo Babić (1916.-1961.) i Tomislav Krizman (1917. – 1955.). Upisom prve generacije studenata akademske godine 1956./57. na novo utemeljeni Grafički odsjek Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu – započeo je prvi programirani studij grafike u Hrvatskoj. Utemeljitelj odsjeka je bio prof. Marijan Detoni koji je od prof. Krizmana preuzeo vođenje predmeta Grafika i tzv. Grafičku specijalku. Svoj doprinos razvoju odsjeka dali su brojni umjetnici Frano Baće (1956.-1981.), Zlatko Slevec (1959.-1966.), Albert Kinert (1961.-1964.), Toni Bičanić (1965.- 2009.), Frane Paro (1967.-2010.), Ante

Kuduz od (1969.- 2005.), Miroslav Šutej (1982. do 2005.), Nives Kavurić-Kurtović (1983.-2007.) i drugi. Predmet Primijenjena grafika predaje se na odsjeku već od 1969. godine, a izborno programsko usmjerenje Primijenjena grafika (nakon druge godine studija) uvedeno je na odsjek 1990. godine. Poslijediplomski doktorski i specijalistički studij grafike, kao prvi programirani trogodišnji poslijediplomski umjetnički studij u Hrvatskoj, moguće je studirati na Grafičkom odsjeku od 2006. godine. Zahvaljujući prvenstveno inovativnim studijskim programima i kvaliteti nastavnika, Grafički odsjek Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu od svojih početaka pa do danas, ima vodeću ulogu u obrazovanju i formiranju umjetnika s područja grafičkog mišljenja na ovim prostorima.

MISIJA

Njegovati grafički senzibilitet i razvijati umjetnički talent svake/og studentice/a stvarajući poticajnu i izazovnu obrazovnu atmosferu za unaprijeđenje njegovih/njenih konceptualnih kapaciteta te omogućiti im da ovladavaju suvremenim i tradicionalnim tehničkim vještinama grafičkog umjetničkog izražavanja.

CILJEVI

  • Poticati kritičko promišljanje sebe, umjetnosti i društva kroz umjetničku praksu i unutar relevantnog akademskog diskursa
  • Obrazovati visoko motivirane umjetnike za međusobnu komunikaciju, suradnju, i samostalno upravljanje
  • Osnažiti svaku/og studenticu/a izgrađivanjem njenog/njegovog samopouzdanja kroz poštovanje i razvoj kreativnih ideja svake pojedine umjetničke individue
  • Nuditi što kvalitetnije obrazovne programe i što stručnije predavače našim studentima
  • Usavršiti tradicionalne grafičke tehnike kao sredstvo suvremenog umjetničkog izražavanja

VIZIJA

Naša je vizija da budemo prepoznati kao centar obrazovne izvrsnosti, inovativnog i zanimljivog pristupa grafičkom umjetničkom izražavanju.Nastojimo pomicati granice promišljanja umjetnosti i kulturete propitivati uobičajene predodžbe suvremenog društva koristeći tradicionalne i suvremene grafičke tehnike umjetničkog izražavanja.

RADIONICE